ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ​ АРХИТЕКТУРЫ,​ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жыл башынан 38 объекттинин инженердик текшерүүлѳр жүргүздү


2021-жылдын 4 айдын ичинде, Кыргыз Республикасынын тарнспорт архитектура, курулуш жана коммуникациялар министирлигинин   жер титирөөгө туруктуу, курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту  38 ар кандай багыттагы объекттердин инженердик текшерүүсүн жүргүзүп жана алар боюнча имараттардын жана курулмалардын жер титирөөгө туруктуулугуна техникалык корутундуларды берди.

Ошондой эле отчеттук мезгилде долбоорлоого 6 атайын техникалык шарттар иштелип чыккан жана берилген.

Белгилей кетсек, бүгүнкү күнгө институт тарабынан “От казаны орнотмолору” жана СНП-58-75 “Жылуулук электр станциялары” ченемдик документтерин актуалдаштыруу жана иштеп чыгуу боюнча долбоорлор даярдалган.

Андан сырткары “Жылуулук, желдетүү жана абаны кондициялоо” СН боюнча башка өлкөлөрүнүн ченемдик документтерине талдоо жүргүзүлүүдѳ.

Государственное Агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве КР.© 2015
Наш адрес:
Кыргызская республика, г.Бишкек, проспект Манаса 28
Почтовый индекс: 720001
Телефон: +996 (312) 61-36-97
Факс: +996 (312) 61-34-52
Общественная приемная: +996 (312) 31-29-21
E-mail: pressa@gosstroy.gov.kg