ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ​ АРХИТЕКТУРЫ,​ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Нарын обласынын Бугучу айылында мектептин курулушунун майда бүткѳрүлѳт, анын  даярдыгы 90 % түзөт


Нарын облусунун Кочкор районунун Бугучу айылындагы жаңы мектептин курулушу 2021-жылдын май айында бүткѳрүлѳт.  иштеринин көлөмү 90% ды түзөт.

Учурда объекттин даярдыгы 95% ды түзөт. Подряддык уюм тарабынан аймактын ички жасалгалары жана көрктөндүрүү боюнча иштер аяктоодо.

Белгилесек, жаңы мектеп 150 окуучулук орунга эсептелген, анын сметалык наркы 690 063 АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгѳ, Сауд Өнүктүрүү фондунун кредиттик каражаттарынын эсебинен 493 324 АКШ долларын каржылады.

Мектептин жаңы форматта курулуда, анда окутуу үчүн бардык шарттарды камтыйт. Долбоор боюнча окуу корпусу, галерея, ашкана,  спорттук зал, актовый зал, ошондой эле жабдылган химия,  физика, информатика класстары болот.

Государственное Агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве КР.© 2015
Наш адрес:
Кыргызская республика, г.Бишкек, проспект Манаса 28
Почтовый индекс: 720001
Телефон: +996 (312) 61-36-97
Факс: +996 (312) 61-34-52
Общественная приемная: +996 (312) 31-29-21
E-mail: pressa@gosstroy.gov.kg