ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ​ АРХИТЕКТУРЫ,​ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТАСК министирлигинин алдындагы  жертитирөөгө туруктуу курулуш институту Кыргыз Республикасынын Курулуш ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйругунун долбоорун коомдук таклкууга коюп жатат


КыргызРеспубликасынын Транспорт, архитектура, курулушжана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Жертитирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 31-декабрындагы № 33-чуа буйругу менен бекитилген “Ысык-Ата жер жаракасына чектеш Бишкек шаарынын жана айылдардын аймактарында курулуштарды долбоорлоо жана куруу” КР КЧ 31-02:2018 Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдерине” өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйругунун долбоорун коомдук таклкууга коюп жатат.

Жогоруда аталган долбоор боюнча бардык сунуш-пикирлерди төмөнкү дарекке жөнөтүңүздөр: Бишкек шаары, Ч. Валиханов көчөсү, 2, тел:63-13-12, эл.почта: kniipss@mail.ru . ТАККМнин алдындагы Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту.

1. Буйруктун долбоору. СН КР 31-02.2018 2. Тиркеме. СН КР 31-02.2018 3. Негиздеме-Маалымат кат. СН КР 31-02.2018 4. Салыштырма таблица. СН КР 31-02.2018

Государственное Агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве КР.© 2015
Наш адрес:
Кыргызская республика, г.Бишкек, проспект Манаса 28
Почтовый индекс: 720001
Телефон: +996 (312) 61-36-97
Факс: +996 (312) 61-34-52
Общественная приемная: +996 (312) 31-29-21
E-mail: pressa@gosstroy.gov.kg