КР Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

Мамкурулуш агенттиги  9173 лабораториялык сыноолорун өткөрүп жана 1146 курулуш продукциясынын шайкештик сертификаттарын берди 


Мамкурулуш агенттиги 10 ай аралыгында Аккредитациаланган лабораторияларда курулуш материалдарына, буюмдарга жана конструкцияларга – 9173 сертификаттоо, көзөмөлдөө жана сыноо жүргүзүлдү,  2018-жылдын деңгээлинин +5,77 % түзөт.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан Техникалык регламенттердин коопсуздук талабына ылайык милдеттүү түрдө 1146 шайкештик сертификаты (мындан ары ш/с) берилди жана Мамлекеттик реестрге киргизилди.

Анын ичинде:

– республикада өндүрүлгөн курулуш продукциясына – 555  ш/с Номенклатура боюнча: Бетон жана темир бетон контрукциялары, крапа кышы,  портландцемент, хризотилцемент буюмдары, көп кабаттуу айнек, такта айнек, поливинилхлоридден терезе жана эшик блоктору; курулуш кургак аралашмалары, кен эмес материалдар устөмдүк кылат.

– республикага ташып келинүүчү курулуш продукциясына –  591 ш/с. Номенклатура боюнча:  минералдык круштуруучулар, жол материалары жана болот арматуралары үстөмдүк кылат.

Берилген сертификаттардын жалпы санынан:

№18 Кыргыз Республикасынын Закону “Курулуш материалдарынын, бюмдарынын жана конструкцияларыны коопсуздугу”  Техникалык регламентинин коопсуздук талабына жооп берген-1138 ш/с  берилди;

ТС 014/2011 “Унаа жолдорунун  копсуздугу” Баажы уюмунун  Техникалык регламентинин коопсуздук талабына жооп берген- 7 ш/с берилди;

ТС 003/2011 “Темир жол түркүктөрүнүн коопсуздугу” Баажы уюмунун  Техникалык регламентинин коопсуздук талабына жооп берген-1 ш/с берилди.

Өз каалоосу боюнча  республикада өндүрүлгөн курулуш продукциясына – 72  ш/с брилди.

Государственное Агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве КР.© 2015
Наш адрес:
Кыргызская республика, г.Бишкек, проспект Манаса 28
Почтовый индекс: 720001
Телефон: +996 (312) 61-36-97
Факс: +996 (312) 61-34-52
Общественная приемная: +996 (312) 31-29-21
E-mail: pressa@gosstroy.gov.kg