icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Кадрлар резервине киргизүү үчүн коюлуучу квалификациялык талаптар

Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаменти (мындан ары - Департамент) административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялуу кадрларды тартуу максатында, Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 27-октябрындагы №125 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын 10-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобосуна ылайык, жакшы даярдалган кесипкөй кадрлар менен камсыз кылуу максатында ачык конкурс өткөрүүдө.

Департаменттин кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат:


Шилтеме боюнча өтүңүз