icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Оттук айылында объекттерди иретке келдирүү иштери жүргүзүлүүдө

Оттук айылында объекттерди иретке келдирүү иштери жүргүзүлүүдө


КР Мамкурулуш агенттигинин Нарын районунун шаар куруу жана архитектура

боюнча башкармалыгы тарабынан Нарын районуна караштуу Оттук айылынын

борбордук көчөсүнүн боюнда жайгашкан объектилерди:

-ирээтке келтируу

-соода жарнактарды алдыртуу

-кызыл сызыкка чыгып кеткен тосмо объектилерди

аныктоо

-жана көчөнүн боюн жакшыртуу максатында тиешелуу кызматтар менен

бирдикте иш жүргүзүлүүдө.