icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Мектепке чейинки билим берүү мекемелери көп батирлүү турак үйлөрдүн биринчи жана экинчи кабаттарына жайгашууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү

Көп батирлүү турак жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Мамлекеттик курулуш агенттигинин буйругу менен КР КН 31-03:2024 “Көп батирлүү турак жайлар” улуттук курулуш стандарттары кабыл алынган. 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы А.У. Жапаров, жаңы курулуш нормаларында мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы балдар мекемелерин көп батирлүү турак үйлөрдүн биринчи жана экинчи кабаттарына жайгаштыруу каралган.  Ошентип, мектепке чейинки балдар мекемелеринин санынын жетишсиздигин жабуу максатында аларды көп кабаттуу турак жайларга жайгаштыруу үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү.