icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү

Байланыш маалыматтары

Начальник Управления: Амираев Максат Абдурасулович
0 (312) 31 31 29

Негизги максаттар:

-Турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү

-турак жай-коммуналдык чарба чөйрөсүндө сунуштарды, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана программаларды ишке ашырууну иштеп чыгат

-турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгат, турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүүгө инвестицияларды тартуу максатында иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат

-турак жай-коммуналдык чарба маселелерине тиешелүү башка мамлекеттик органдар тарабынан даярдалган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды даярдайт;

-аналитикалык маалыматтарды даярдоо боюнча иштерди жүргүзөт жана турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана жакшыртуу маселелери боюнча сунуштарды даярдайт

-республиканын региондорунда турак-жай чөйрөсүнүн абалына мониторинг жана талдоо жүргүзөт;

-турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин техникалык-экономикалык негиздемесин кароого катышат жана методикалык жардам көрсөтөт, көп батирлүү турак үйлөрдү башкарууга жана күтүүгө кирешелерди жана чыгашаларды талдайт, алардын наркын төмөндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

-турак жай-коммуналдык чарба ишинин чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты ишке ашырат,

республиканын аймагында заманбап технологияларды, жабдууларды жана механизация каражаттарын киргизүүгө өбөлгө түзөт, турак жай-коммуналдык чарба уюмдарынын жана ишканаларынын алдыңкы тажрыйбаларын республиканын региондору боюнча жайылтат

өз компетенциясынын чегинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана турак жай - коммуналдык комплексинин башка уюмдарына уюштуруучулук жана методикалык жардам көрсөтөт

түзүлүүчү турак жай менчик ээлеринин шериктиктеринин, турак жай, турак жай курулушунун, башка адистештирилген кооперативдердин, көп кабаттуу үйлөрдү башкаруу боюнча кызмат көрсөтүүчү башкаруучу компаниялардын санына жана сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзөт, алардын жетекчилери менен өз ара аракеттенет;

өз ыйгарым укуктарынын алкагында жарандардын суроо-талаптары боюнча маалымат берет, турак жай кызматтарын көрсөтүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик стандарттар жөнүндө турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу боюнча түшүндүрмөлөрдү жана сунуштарды берет;

-Агенттикке келип түшкөн Башкармалыктын иш чөйрөсүнө тиешелүү материалдарды, каттарды, даттанууларды жана кайрылууларды карайт, алар боюнча чечимдерди кабыл алат жана жетекчиликке тиешелүү сунуштарды киргизет

-Ош жана Жалал-Абад облустарын туруктуу өнүктүрүү жана Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин ишин координациялайт