icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Государственного проектного института градостроительства и архитектуры

Байланыш маалыматтары

Государственного проектного института градостроительства и архитектуры


Милдеттери

11. Институттун негизги милдеттери болуп республиканын бардык аймагында чарба субъектеринин менчигинин түрүнө карабастан министрликтин тапшырмасы боюнча жерге жайгаштыруу долбоорлук-изилдөө жана жер кадастры жумуштары топтомунун, ошондой эле жеке жана юридикалык жактар менен келишим аркылуу аткаруу эсептелет.


 


3. Функциялары


12. Институттун негизги функциялары төмөнкүлөр болуп саналат:

- жерге жайгаштыруу, топографиялык жана кадастрдык жумуштарды аткаруу;

- шаар куруучулук, экологиялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жер ресурстарын пайдалануунун, коргоонун республикалык, региондук программаларын жана болжолун иштеп чыгууга катышуу;

- менчик ээлеринин жана пайдалануучулардын жер участокторунун чек араларын туташ эместиктерди, тилке жерлерди жоюу менен тартипке келтирүү жана долбоорлорду түзүү, сервиттерди белгилөө, жер участокторунун чектерин натуралай (жердеги) аныктоо, жерге жайгаштыруу иштеринин долбоорлорун даярдоо;

- жер ээлеринин жана пайдалануучулардын жерлерин пайдалануу, коргоо боюнча, алардын жаратылыштык көрүнүшүн жакшыртуу менен долбоорлорду иштеп чыгуу;

- топуракты суу, шамал эрозияларынан, селден, жер көчкүдөн, суу каптоодон, кургактыктан, сазга айлануудан, тыгыздалуудан, шор басуудан, өндүрүштүк акыр-чикирден, химиялык жана радиоактивдүү заттардан уулануудан коргоо жана бузулган жерлерди рекультивациялоо боюнча иш долбоорлорун иштеп чыгуу;

- күрдүүлүгү төмөн айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүү үчүн долбоорлоо-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана долбоордук-сметалык документтер боюнча аткарылган жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзүү;

- план-картографиялык материалдардын, жерге жайгаштыруу, мелиоративдик курулуш долбоорлорунун, топурактын, топурак мелиоративдик, геоботаникалык изилдөөлөрдүн, туздук сүрөткө алуунун, жер кадастрынын маалыматтарынын, жердин инвентарлоо материалдарынын негизинде айыл чарба жерлеринин топурактык мелиоративдик абалын, болгонун аныктоо жана трансформациялоонун негиздүүлүгү жөнүндө корутунду берүү;

- жер участогунун сапаттык абалын анын топурактык бонитетинин баллы, чөп чабындынын түшүмдүүлүгү, жайыттын кургак желүүчү массасы аркылуу изилдөө менен анын жыйынтыктарынын негизинде күрдүүлүгү төмөндүгүнө бүтүм чыгарып берүү;

- айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон жумуштардын аткарылышы жөнүндө жана жер участогунун күрдүүлүгүнүн төмөндүгү жөнүндө бүтүм чыгарууну даярдоо;

- жаратылышы өзгөчө корголуучу аймактардан сырткары, жаратылышы өзгөчө корголуучу жана башка укуктук режимдеги аймактардын жайгаштырууну жана чектерин аныктоону негиздөө;

- өз жеринде шаардын, айылдык калктуу конуштардын жана шаарчалардын чектерин белгилөөгө катышуу;

- жерге жайгаштыруу, топографиялык, картографиялык, топурактык, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка изилдөө иштерин, топуракты жана өсүмдүк үлгүлөрүн талдоону жүргүзүү;

- администрациялык аймактардын же анын бир бөлүгүнүн чегинде баардык категориядагы жерлерди инвентарлоо;

- айыл чарба өндүрүшүн жоготуунун ордун толтуруу, салык салуу өлчөмдөрүн аныктоо максатында жана жер базарын уюштуруу, өнүктүрүү үчүн жер баалоо жумуштарын жүргүзүү;

- айыл чарба багытындагы жерлерге байкоо жүргүзүү;

- жер ресурстарын пайдалануунун абалы боюнча кадастрдык, тематикалык карта жана атластарды түзүү;

- мамлекеттик, администрациялык-аймактык чектерди делимиттөө, демаркалоо жумуштарына катышуу;

- жерге жайгаштыруу жана жер кадастрын жүргүзүү үчүн өндүрүштүк иш аракеттерде геомаалыматтык тутумдарды пайдалануу;

- картографиялык материалдарды белгиленген эрежелерге ылайык тутумдаштыруу жана сактоо.

13. Институт аткарган жумуштарынын сапаты үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жооп берет.


Укуктары жана милдеттери


 

14. Институт өзүнүн милдеттерин ишке ашыруу үчүн, төмөндөгүлөргө укуктуу:

- башка юридикалык жактар менен белгиленген тартипте эсептешүүлөрдү, анын ичинде накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө;

- сотто доочу жана жоопкер болууга;

- Институттун функциялары, милдеттерине ылайык уюштуруу укуктук формасына карабай юридикалык жактар, ошондой эле жеке жактар менен келишим түзүүгө;

- өзүнүн атынан мүлктүк жана жекече мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга жана жооп берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ачууга;

- өзүнүн милдеттеринин чегинде нормативдик укуктук актыларды Министрликтин кароосуна киргизүүгө;

- Институттун өзгөчө айырмаланган кызматчыларына сыйлыктарды берүү, колдоо көрсөтүү жөнүндө белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

- келишимдин негизинде кеңеш берүү, окутуу үчүн жана башка максаттарда Институттун кызматчыларын ишке тартууга;

- Институттун кызматчыларын командировкага, анын ичинде чет өлкөлөргө, ошондой эле эл аралык конференцияларга, семинар, көргөзмөлөргө катышууга жиберүүгө;

- жерге жайгаштыруу багытында эл аралык кызматташтык, сырткы экономикалык иш аракеттерди мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүүгө, келишим, контракт жана макулдашууларды түзүүгө;

- келишимдердин негизинде Институттун жумуштарын аткаруу үчүн жарандарды тартууга;

- Министрликтин макулдугу менен белгиленген тартипте банктардын кредиттерин жана гранттарын пайдаланууга;

- Институт тапшырылган милдеттерди аткаруу үчүн инвестиция жана алдыңкы технологияларды тартуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте басма жана башка иштерди жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө.

Институт Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул Жобого каршы келбеген, бул Жободо каралбаган Министрлик менен макулдашылгандан башка укуктарга жана милдеттерге ээ болушу мүмкүн.

15. Институт төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга;

- тийиштүү органдарга Институттун отчетторун өз убагында берүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө салыктарды жана башка төлөмдөрдү төлөөгө;

16. Институттун жумушчулары мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корголуучу сырды сактоого милдеттүү, анын ичинде Институтта иштөөсүн токтоткондон кийин да Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мезгилинде кызматтык ишин аткарууда ээ болгон, жарандын жеке турмушуна тийиштүү абройуна шек келтирүүчү маалыматты сактоого милдеттүү.