icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Кадрдык иштер жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү

Байланыш маалыматтары

Зав. отдела:
0 (312) 61 04 54

Негизги максаттар:

-эмгек мыйзамдарын жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат

-Агенттиктин системасында кадрлардын алмашуусун минималдаштырууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-ведомстволук жана аймактык органдарда гендердик тең укуктуулук предметине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына мониторинг жүргүзөт

-Агенттиктин системасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин системасында иштөө үчүн мыкты бүтүрүүчүлөрдү тартуу максатында орто техникалык жана жогорку окуу жайлары менен иш тартибинде кызматташат

-Агенттиктин аттестациялык-конкурстук комиссиясынын ишин уюштурат;

-Агенттиктин Коллегиясынын ишин уюштурат;

-ведомстволук сыйлыктар боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-Агенттиктин ведомстволук жана аймактык органдарындагы кадр маселелеринин чечимдерине, жаңыдан дайындалган жана кызмат боюнча көтөрүлгөн адамдардын квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүнө мониторинг жүргүзөт;

-бир жерде аймактык органдын жетекчисинин кызмат ордун беш жылдан ашык ээлеген адамдарды ротациялоо (которуу) боюнча чаралар жөнүндө сунуштарды киргизет

-кадр маселелери боюнча Агенттиктин чечимдеринин долбоорлорун даярдайт;

-борбордук аппараттын кызматкерлери тарабынан Агенттиктин эмгек тартибин сактоосун контролдойт;

-майрамдык иш-чараларды уюштурат;

-борбордук аппараттын бөлүмдөрүнүн сунушу боюнча өргүү графигин түзөт:

-Агенттиктин аппараттык жыйындарынын протоколдорун жүргүзөт;

-Агенттиктин системасынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоого багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин чечимдерин жана Агенттик иштеп чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун расмий тилден мамлекеттик тилге которууну камсыз кылат

-Улуттук статистика комитетине, Тышкы иштер министрлигине, Мамлекеттик кадр кызматына тиешелүү отчетторду даярдайт;

-Т-2 карточкаларын тариздейт;

-мамлекеттик кызматтын стажын аныктоо боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-мамлекеттик кызматчылардын декларацияларын тиешелүү органдарга берүү боюнча иштерди жүргүзөт;

-Агенттиктин ички кадрдык резервине киргизилген адамдар жөнүндө маалыматтык базаны жүргүзөт;

-Агенттиктин борбордук аппаратында иш кагаздарын жүргүзөт;

-Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүндө жана аймактык органдарында "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө", "Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө", "Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө", "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышына мониторинг жүргүзөт

-Агенттиктин кызматкерлеринин өздүк делолорун жана эмгек китепчелерин талаптагыдай сактоону камсыз кылат

-талап кылынган жери боюнча (эмгек акысы, иштеген жери ж. б. жөнүндө) справка берет;"

-Агенттик системасынын административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык органдарынын аппараттарынын башкаруу түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин баалоо боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын системалык администраторунун ишине жетекчилик кылат.нистратора центрального аппарата Агентства.